سیموتل چیست؟

سیموتل، نرم افزار مرکز تلفن و مرکز تماس

در بهار سال 1394 سیستم های تلفنی موجود پاسخگوی نیاز سازمان ها و کسب و کارها نبود. آنجا بود که سیموتل متولد شد. سیموتل در ابتدا صرفا یک پنل گزارش گیری روی سیستم های تلفنی آن زمان بود که به تناسب نیاز از ابتدا پروژه تحقیق و توسعه برایش تعریف و رشد پیدا کرد. در سال طی این سال ها چند صد پروژه مختلف با نیازهای متفاوت با سیموتل پیاده سازی کرد. طراحان این سیستم سه اصل پایداری، امکانات و سادگی را به عنوان الویت در توسعه مد نظر قرار دادند.

در آینده خبرهای خوبی از سیموتل خواهید شنید!

اطلاعات بیشتر از سیموتل

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.