آموزش راهبری مرکز تلفن و مرکز تماس سیموتل – قسمت اول

در این ویدیو کلیات سیستم سیموتل با تمرکز بر تنظیمات از طریق دایل پلن آموزش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.