سوالات متداول

 1. 1
  سیموتل چیست؟

  سیموتل محصول کالسنتر و مرکز تلفن شرکت دانش بنیان نسیم ارتباط آینده است.

 2. 2
  چرا باید از سیموتل استفاده کنم؟

  سیموتل یک نرم افزار غیر رایگان است. اما در ازای هزینه امکانات زیادی را بدست خواهید آورد و از پایداری و پشتیبانی آن لذت خواهید برد.

 3. 3
  تفاوت مرکز تلفن و مرکز تماس چیست؟

  مرکز تماس همان مرکز تلفن است با این تفاوت که امکانات بیشتری در خصوص تماس ها و گزارشات آن دارد.