مستندات راهبری و آموزشی

آموزش گام به گام و تصویری راهبری نرم افزار کال سنتر و مرکز تلفن نسیم تلکام (سیموتل)

(ویرایش یازدهم)

مستندات وب سرویس نرم افزار کال سنتر و مرکز تلفن نسیم تلکام (سیموتل)

(ویرایش یازدهم)